за продажба

Сортирај по дата | Сортирај по цена | Сортирај по популарност

Резултати по страна :

ДУЌАН ВО СТАРА ЧАРШИЈА ( Реф : 63722d85e50b6)
Цена : 175 000 €
Простор (ефективен) : 40 m²
Повеќе
ДУЌАН ПРИЗЕМЈЕ ВО ЦЕНТАР ( Реф : Д313)
Повеќе
Цена : 60 000 €
Простор (ефективен) : 41 m²
Повеќе
РАЗРАБОТЕН КАНЦЕЛАРИСКИ ПРОСТОР ( Реф : 2-1492)
Цена : 42 000 €
Простор (ефективен) : 42 m²
Повеќе
ДУЌАН КАЈ АТ ПАЗАР ( Реф : Д300)
Цена : 73 000 €
Простор (ефективен) : 73 m²
Повеќе
ДЕЛОВЕН САМОСТОЕН ОБЈЕКТ ВО ПОРОДИН ( Реф : Д288)
Повеќе
Цена : 85 000 €
Простор (ефективен) : 830 m²
Повеќе
ДУЌАН, ПОКРАЈ ДРАГОРОТ, КАЈ ПАЗАРОТ ( Реф : Д303)
Цена : 28 500 €
Простор (ефективен) : 28 m²
Повеќе
ЦЕНТАР, ДУЌАН - КАНЦЕЛАРИЈА ( Реф : Д310)
Повеќе
Цена : 19 000 €
Простор (ефективен) : 19 m²
Повеќе
ВИЛА ХОТЕЛ РЕСТОРАН ( Реф : ВИЛА)
Повеќе
Цена : 600 000 €
Простор (ефективен) : 538 m²
Повеќе
ПОД КЛАНИЦА ХАЛА СО ДВОР И МАРКИЦА ( Реф : Д308)
Цена : 92 000 €
Простор (ефективен) : 200 m²
Land space : 1 000 m²
Повеќе
ХОТЕЛ КАЗИНО БАЗЕН РЕСТОРАН ( Реф : Д257)
Повеќе
Цена : 430 000 €
Простор (ефективен) : 330 m²
Land space : 1 338 m²
Повеќе