Плацеви

Сортирај по дата | Сортирај по цена | Сортирај по популарност

Резултати по страна :

ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ( Реф : МАГАРЕВО)
Цена : 53 500 €
Простор (ефективен) : 7 626 m²
Повеќе
ОЛЕВЕНИ, КАЈ ВИКЕНД НАСЕЛБАТА, ЗЕМЈ. ЗЕМЈИШТЕ ( Реф : П526)
Цена : 7 000 €
Простор (ефективен) : 1 750 m²
Повеќе
ПАРЦЕЛА ЗА КУЌА СТРЧИН ( Реф : П528)
Повеќе
Цена : 39 900 €
Land space : 524 m²
Повеќе
НА ПАТОТ ОД БЕНЗИСКА ЗА ПЕЛИСТЕР, ЗЕМЈИШТЕ ( Реф : P545)
Цена : 12 000 €
Простор (ефективен) : 3 000 m²
Повеќе
Парцела на патот за Пелистер ( Реф : П532)
Цена : 10 €
Land space : 8 100 m²
Повеќе
ПАРЦЕЛА НА ПАТОТ БИТОЛА РЕСЕН ( Реф : П530)
Цена : 28 €
Простор (ефективен) : 2 400 m²
Повеќе
ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО МАРКИЦА ( Реф : П528)
Цена : 97 000 €
Простор (ефективен) : 6 000 m²
Land space : 8 000 m²
Повеќе
ЗЕМЈИШТЕ КАЈ ИНДУСТРИСКИОТ ПАТ ( Реф : П508)
Цена : 64 000 €
Простор (ефективен) : 25 500 m²
Повеќе
ПАРЦЕЛИ ЗА ГРАДБА НА КУЌИ ( Реф : П521)
Цена : 79 €
Land space : 355 m²
Повеќе
ПАРЦЕЛА ЗА ГРАДБА НА КУЌА ( Реф : K2200)
Цена : 32 000 €
Простор (ефективен) : 175 m²
Повеќе