За Нас

  • Category: Uncategorised
  • Published: Saturday, 03 December 2016 23:34
  • Written by Super User
  • Hits: 10578


Добредојдовте на официјалната страница на АГЕНЦИЈАТА за недвижности ДООЕЛ СТРЕЛЕЦ

    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
070 339 404;   076 451 799; 
тел. - факс 047 232 004;      тел 047 222 940;
ако бирате од странство: 0038947232004
фиксен телефон и факс
 0038970339404 мобилен телефон 

 


ДООЕЛ "СТРЕЛЕЦ" БИТОЛА располага со Лиценца ''Б" за проектирање и врши изработка на проекти од таа област со сите потребни фази (електрика, водовод и др.)
Агенцијата за недвижности "Стрелец" е професионална агенција за недвижности која работи од 2001 година.
Агенцијата врши:
- Посредување при купување, продажба и изнајмување на сите недвижни имоти и подготвување на целокупната документација за таа цел.
- Посредува при обезбедување на хипотекарни станбени кредити, преку било која банка и ги припрема сите потребни документи за тоа.
- Врши  консултантски услуги во врска со недвижните имоти за определување на цена, начин на продажба.- 
ПОВЕЛЕТЕ И УВЕРЕТЕ СЕ!

-Настевска Снежана, дипл. гр.инж., сопственик и  управител на ДООЕЛ СТРЕЛЕЦ Битола има:
- Уверение за процена на недвижен имот, согласно новиот Закон за процена
- Договор со Биро за судски вештачења  Скопје , преку Министерство за правда на Република Македонија  за вршење на проценки за недвижен имот и Решение за судски вештак за архитектура и градежништво од Основен суд Битола и со истото може да врши вештачења од таа област

-Овластувања Б од Комората на овластени инженери и архитекти на Република Македонија за градежни објекти
- за изведба на објекти
- за надзор над изведба
- за ревизија и
- за проектирање

ДООЕЛ СТРЕЛЕЦ располага со:
- Лиценца Б за проектирање на градби, издадена од Министерството за транспорт и врски на Република Македонија
-Со Лиценца Б за  надзор над изведба на објекти, преку ДООЕЛ СТОЛБ, Настевска Снежана, има право да врши надзор на изведба.

Известување

Сите огласи Агенцијата Стрелец ќе ги објавува на
www.reklama5.mk
и www.pazar3.mk